| Startsida | Om Kyl & Komfort | Produkter | Kontakt |  
 


Glöm inte möjligheten till ROT-avdrag!

Vi är återförsäljare av Mitsubishi Electric, Daikin och Fujitsu luft-luftvärmepumpar, luftkonditioneringar mm . Dessa har ett brett sortiment av produkter för såväl uppvärmning som kyla. För både privat som kommersiellt bruk. Luftvärmepumparna lämnas med 5 års garanti till privatpersoner. Vid funderingar, ring gärna! Det är ju viktigt att man blir belåten både med funktion såväl som det estetiska.

     
Priser som ges, gäller vid en standardinstallation.
Med det menar vi:

– en montering av en luftvärmepump i storleken 3-7 kw
max 10 mil från Töcksfors
– rörlängd av max 5 meter med täckkanal och kondensvattenslang. - väggkonsol för utomhusdel inkl gummibussningar med en placering max 1,5 meter från marknivå
– en håltagning i trä, tegel eller liknande. Ej i betong.
– tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
– igångkörning och test av värmepump. Igångkörningsprotokoll.
– grovstädning.
Vid installationer utanför dessa ramar tillkommer avgifter.
Service: Om din värmepump inte ger lika bra effekt som tidigare kan det vara dags för en service. Precis som en bil behöver service för bästa effektivitet och livslängd, så är det också med en luftvärmepump. En service rekommen-deras med ungefär två års intervall.
Vid en service rengörs innedelens lamellpaket eftersom fett och damm gradvis byggs på som hindrar luftflödet och även minskar temperaturen på utkommande luft. Beroende på var innedelen är placerad kan värmeeffekten efter några års tid minska med ca 30%.

Vidare gör vi utedelen ren, smörjer lager, kontrollerar dränering, byter filter, kontrollerar strömförbrukning och temperaturvärden. Vid behov även gastryck.

 

Nordmarkens Kyl & Komfort | Stenbyn Lundås | 670 10 Töcksfors | Mob: 070-245 50 60 | Email: info@kylkomfort.se
© Copyright 2011 Signum Design